top of page

Carine de Vries

Coach en Trainer Werk - Gezondheid

Workshops

Met regelmaat verzorg ik workshops en trainingen op het vlak van de balans gezondheid-werk en de communicatie daarover. Behalve het inbrengen van mijn kennis en ervaringen uit mijn jarenlange praktijk als bedrijfsarts, besteed ik veel aandacht aan mechanismen die leiden tot het negeren óf erkennen van onze signalen van disbalans. Ook de communicatie hierover is een veelvoorkomend onderwerp in de workshops, want het blijkt niet altijd eenvoudig te zijn om dit vaak als gevoelig ervaren onderwerp, te bespreken. Aan de hand van enkele eenvoudige modellen – meestal uit de Transactionele Analyse - maak ik de mechanismen zichtbaar die behulpzaam of juist nadelig zijn voor de balans of de communicatie daarover.

Workshop vroeg(h)erkenning disbalans

De aanleiding voor dit onderwerp is dat er bij de meerderheid van de mensen die zijn uitgevallen van hun werk, er een fase aan vooraf is gegaan met signalen van disbalans. De waarschuwingssignalen worden echter vaak niet herkend of onderschat, waardoor mensen te laat aan de bel trekken of actie ondernemen. Het is belangrijk alert te zijn op signalen, te weten wanneer de signalen serieus genomen moeten worden en zo nodig hulp in te schakelen. In de herstelcurve wordt dit weerspiegeld in het nemen van de 'gezonde afslag', waardoor veel gezondheidsklachten, problemen en uitval van het werk voorkomen kunnen worden. Ook collega’s onderling en leidinggevenden hebben een belangrijke rol om signalen bespreekbaar te maken.

 

Het doel van deze workshop is dat de deelnemers (leidinggevenden, HR-adviseurs, medewerkers en/of professionals) hun inzicht, bewustzijn en mogelijkheden vergroten over het evenwicht tussen belasting en belastbaarheid. Als alle betrokkenen alert en actief zijn, ontstaat een krachtig samenspel om een duurzame balans te bereiken en verzuim te voorkomen. Ook draagt het bij aan de verdere ontwikkeling naar een open en psychologisch veilige cultuur op het werk.

Het programma geeft antwoord op vragen als: waardoor ontstaat disbalans? Wat zijn de signalen? Wanneer moet je die serieus nemen? Hoe komt het dat we onze signalen zo vaak negeren? Wat kun je eraan doen? Bij wie kan ik aankloppen voor hulp? Hoe kan ik het gesprek erover aangaan met mijn collega of medewerker? Wat helpt medewerkers om open te zijn over disbalans?

Training balansgesprekken voor leidinggevenden

Wanneer het duidelijk is dat er disbalans bestaat bij een medewerker, is het voor de leidinggevende soms lastig om dit – op een goede manier - ter sprake te brengen. Ziekten, privé-omstandigheden of leefstijl brengen vraagstukken over privacy met zich mee, maar ook kunnen er verschillen in stijl en opvattingen in de weg zitten bij de communicatie.

 

Het doel van deze training is dat de deelnemers kennis verwerven over de belangrijkste communicatieve uitgangspunten bij gesprekken over de balans werk-gezondheid. Op basis van inzicht in reactiepatronen van zichzelf en hun medewerkers, weten zij hoe zij hun gespreksstijl kunnen aanpassen aan de situatie. De leidinggevenden hebben in de training succeservaringen opgedaan met de aangereikte handvatten.

 

Het programma geeft antwoord op vragen als: hoe kun je het gesprek hierover openen met een medewerker? Wat mag ik wel en niet vragen? Wat zijn mijn mogelijkheden als de privésituatie een belangrijke rol speelt in de disbalans? Hoe houd ik de relatie goed als ik disbalans bespreekbaar maak? Wat doe je als iemand zijn disbalans negeert? Hoe motiveer ik mijn medewerker tot het ondernemen van actie?

Model uit de Transactionele Analyse (TA) 

Een van de bekendste concepten uit de TA is het Ouder-Volwassene-Kind-model (egotoestanden). De ‘Ouder’ in ons vertegenwoordigt hoe het hoorde toen we klein waren. Het ‘Kind’ geeft aan hoe we vroeger dachten, voelden en deden. Onze ‘Volwassene’ reageert op wat er in het hier en nu gebeurt. De boodschappen van onze 'Ouder' en ons 'Kind' kunnen in de loop van ons leven worden bijgesteld. Als de 'Ouder' ons aanmoedigt en het 'Kind' ons geruststelt, kunnen we gezond reageren op de situatie in het hier en nu.  

Vroegherkenning disbalans

 • Helder en compleet verhaal.

 • Fijne workshop; het helpt om signalen van disbalans bij anderen te kunnen herkennen door tijdens deze workshop goed te hebben nagedacht over je eigen valkuilen en signalen van disbalans. 

 • Very good structure to use if you want to figure out what might be going on. Sometimes you feel something is happening but don't really know how to start thinking about it or where to begin to figure it out. 

 • I feel more comfortable with the topic and have more realisation about how much and in what way I can address this with colleagues. 

Balansgesprekken voor leidinggevenden

 • Het oefenen met meerdere mogelijke reacties is zeer waardevol.

 • Meer inzicht gekregen in mijn eigen rol en de rol van de ander.

 • Tools die ik meeneem: rustmomenten in gesprek, praten vanuit de ik-vorm, diverse stijlen.

 • De tips en ervaringen van andere mensen; hoe ze over situaties denken.

Ervaringen

Balansgesprekken voor leidinggevenden

 • Fijn om veel te hebben geoefend. Korte gespreksituaties. Goed om met acteur te hebben geoefend.

 • Op een hele rustige en respectvolle manier omgegaan met input vanuit de deelnemers.

 • Zeer leerzame workshop, fijn dat het interactief is en de ruimte wordt gegeven om er bij jezelf over na te kunnen denken.

Vroegherkenning disbalans

 • A very concrete and actionable framework to help recognize and deal with imbalance. 

 • Fijne trainer, duidelijke slides, leerzaam. 

 • Prettige vorm, interactief, open. Mooie basis voor mezelf en hele afdeling. 

 • Meer inzicht gekregen over de verschillende mogelijkheden om situaties waar disbalans zich aandient te benaderen. 

 • I enjoyed the opportunity for interaction and talking about signals and options for acting upon imbalance with others.

bottom of page