top of page

Carine de Vries

Coach en Trainer Werk - Gezondheid

Wat is coaching?

Bij coaching gaat het om het ontwikkelen van gezonde patronen om uitdagingen, problemen en stress in het dagelijks leven te hanteren. Die gezonde patronen liggen al in ons opgeslagen, maar zijn soms niet toegankelijk vanwege belemmeringen in onze gedachten en gevoelens. In een coachtraject krijg je zicht op je denken, voelen, doen én je behoeftes. Je leert jezelf (nog) beter kennen. Het is een ontwikkeling naar nieuwe mogelijkheden en vaardigheden om te reageren op lastige situaties. Tussen de coachsessies pas je deze toe, zodat de nieuwe patronen eigen worden.

Coaching 

Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden

(Eric Berne, grondlegger Transactionele  Analyse)

Voor wie is het?

Mijn coaching richt zich op de balans werk – gezondheid. Mensen die misverstanden, onbegrip, dilemma’s, stress, gezondheidsklachten of problemen op het werk ervaren, kunnen bij mij terecht. Signalen van disbalans kunnen variëren van – onder andere - slecht slapen, geïrriteerdheid en hoofdpijn, tot het verliezen van overzicht, hartkloppingen en het veroorzaken van ongelukken. Het kan zijn dat klachten van chronische aandoeningen zijn toegenomen. Misschien hebben collega’s of de leidinggevende hun zorgen, of irritaties, geuit. Vaak ook zijn het de mensen thuis die veranderingen het eerst opmerken. De signalen zijn de boodschappers van disbalans, een teken dat we iets te doen of te laten hebben. Wanneer jouw balans al te lang of te sterk verstoord is geraakt, is het belangrijk om aan de bel te trekken.

Wat levert het op?

Het coachtraject geeft herstel en verbetering van je balans. Coaching bevrijdt je van belemmerende gedachten en de ‘automatische’ reacties die je ooit leerde en die toen hielpen, maar de laatste tijd in de weg zaten. Trouw aan je innerlijke zelf en de voor jou belangrijke waarden, maak je keuzes die bij je passen, in goede verbinding met anderen. Dat heeft een positief effect op je welzijn en relaties. Op het werk heb je meer plezier en ben je weer of beter in vorm. En voor de lange termijn heb je mogelijkheden en vaardigheden om duurzaam in balans te blijven.

Ken jezelf, wees jezelf

(naar de oude Grieken en Eric Berne)

Werkwijze

Startpunt is een kennismakingsgesprek waarin we aan de slag gaan met je vraagstuk, zodat je ervaring krijgt met mijn manier van werken. We bespreken de situatie in relatie tot de door jou ervaren problemen. Je bepaalt je doelen voor het coachtraject, waarbij ik help om deze te verhelderen. Wanneer de doelen duidelijk zijn, kunnen de daarvoor benodigde acties – tijdens de coaching en daarbuiten – in kaart gebracht worden.

 

Na het kennismakingsgesprek – en een nachtje slapen – stemmen we af of we met elkaar gaan werken. Vervolgafspraken variëren van 30 tot 90 minuten, afhankelijk van het vraagstuk. Soms zal een korte reflectie voldoende zijn. Voor verdieping of het oefenen van nieuwe gedragspatronen, is er meer tijd nodig. Als de sessies live plaatsvinden, dan is dat in Den Haag. Ook kan gekozen worden voor online – of telefonische (wandel)sessies. Mailcontact (e-coaching) is een andere mogelijkheid.

Tijdens de sessies luister ik, stel vragen en geef antwoord op jouw vragen. Als ik reacties of overtuigingen zie die niet helpend zijn, geef ik dat aan je terug op een vriendelijke manier. Ik draag daarbij informatie en inzichten aan vanuit een brede kijk op de balans tussen draagkracht en draaglast. We bespreken de opties en wat je nodig hebt om deze in praktijk te brengen. Ik help je om lastige situaties te verhelderen door deze te tekenen met behulp van modellen uit de Transactionele Analyse (TA), een psychologische theorie over persoonlijkheid en communicatie. Soms oefenen we een andere manier van reageren op een situatie. Om je ontwikkeling ook buiten de sessies om, mogelijk te maken, reik ik oefeningen, informatiemateriaal en huiswerk aan. Evalueren doen we aan de hand van de vooraf gestelde doelen, zowel tijdens de sessies als bij de afronding van het coachtraject.

Model uit de Transactionele Analyse (TA)

Een van de bekendste concepten uit de TA is het Ouder-Volwassene-Kind-model (egotoestanden). De ‘Ouder’ in ons vertegenwoordigt hoe het hoorde toen we klein waren. Het ‘Kind’ geeft aan hoe we vroeger dachten, voelden en deden. Onze ‘Volwassene’ reageert op wat er in het hier en nu gebeurt. Soms luisteren we vooral naar onze Ouder- en Kind-boodschappen, wat leidt tot ongezonde reacties in het hier en nu.

Voor verwijzers en werkgevers

Op basis van het kennismakingsgesprek stel ik een coachplan en offerte op, waar de werkgever akkoord op geeft. Het coachtraject gaat van start nadat zowel de cliënt als de werkgever akkoord hebben gegeven. De coachsessies zijn vertrouwelijk. Wanneer de leiding betrokken is, vindt eventuele terugkoppeling (mondeling of op verzoek schriftelijk) alleen plaats in samenspraak met de cliënt. Een mogelijkheid is om periodiek een 3-gesprek in te plannen met de leidinggevende, zodat deze input kan geven en handvatten krijgt om het proces van de cliënt te ondersteunen. 

Ervaringen

De coachgesprekken met Carine heb ik als zeer leerzaam en prettig ervaren. Ze heeft een fijne persoonlijkheid en ze heeft alle aandacht voor je. Carine houdt je een spiegel voor en met haar manier van coachen laat ze je op je eigen manier en eigen tempo tot inzichten komen.

Sandra

   Januari 2024

Carine heeft mij geholpen om in mezelf te kijken en nieuwe manieren te ontdekken om uitdagingen aan te gaan en te overwinnen. Ik maakte bij haar kennis met modellen voor communicatie en conflictoplossing die ik niet eerder had meegekregen en die mij, bij het begrijpen en reflecteren, in staat hebben gesteld grote stappen te maken in mijn communicatie op persoonlijk en professioneel vlak.  

John, manager

December 2023
bottom of page